• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

    วิสัยทัศน์

              โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 08:20:30 น.

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา จันสิงคำ โทรศัพท์: 0985535361 อีเมล์: lawawungkwai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]