โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                   โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2518 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี หมวดการศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช โดยชาวบ้านได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ และเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว ซึ่งทำการสอนโดย นายวิโรจน์  เมฆฉาย และในปีต่อมาได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ  ต่อมาทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ป.1 ข  1 หลัง และได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเดิม อีก 3 ห้องเรียน เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ในปี พ.ศ. 2531  นายวิโรจน์   เมฆฉาย  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และนายปรีชา  สุทธิพันธุ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองป่าแซง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายวิโรจน์  เมฆฉาย

ในปีการศึกษา  2532  ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก

ในปีการศึกษา  2536  ได้เปิดทำการสอนชั้น อนุบาล 1 ขึ้น  ต่อมาได้ยกเลิกการสอนแบบ

ชั้นเด็กเล็กเป็นการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ทำให้มีห้องเรียนทั้งหมด  8 ห้องเรียน

          เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้มีการแบ่งเขตตำบลใหม่ ทำให้ที่ตั้งของโรงเรียนเปลี่ยนเป็น หมู่  7  ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  และในปีเดียวกันนี้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเปลี่ยนจากครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่

ในปีการศึกษา  2540  ได้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปทางการศึกษาและคณะครูได้จัดผ้าป่าการศึกษาขึ้นได้นำเงินมาต่อเติมชั้นล่าง 7 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ     ในปีการศึกษา  2541  ได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2550 นายปรีชา  สุทธิพันธุ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าช้าง และนายสุรชาติ  หอมละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะกรูด ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายปรีชา  สุทธิพันธุ์

 

ข้อมูลผู้บริหาร

                ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรชาติ  หอมละม้าย  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โทรศัพท์ 081-8080363 , 080-6581496 e-mail kruchat11@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-23 15:17:56 น.

นายสุรชาติ หอมละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอิงพิง

นางสาวปัญญภัสส์ เตชะกฤตธีรพงศ์
นางสาวสิริกานต์ จิตรพรม

Facebook โรงเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,553
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ingpingschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันชัย ปวกหาร โทรศัพท์: 0857401083 อีเมล์: kero.wanchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]