โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์        

  ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิงจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ครูและบุคลากรปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ นักเรียนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่

  ปรัชญา

   

  โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง “คุณธรรมนำความรู้  เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:00:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชาติ หอมละม้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปัญญภัสส์ เตชะกฤตธีรพงศ์

 • นางสาวปทุมวดี พันธ์หนอย

 • Facebook โรงเรียนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ingpingschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันชัย ปวกหาร โทรศัพท์: 0857401083 อีเมล์: kero.wanchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]