โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ จัดตั้งเมื่อ ปี  วันที่ ๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่วัดโคกโพธิ์ โดย นายพิณ ไม่หวาด    เป็นครูใหญ่   โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโคกโพธิ์เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ชั้น ป.๑-ป.๔

  พ.ศ. ๒๕๘๔  นายวินัย  อินทรฤทธิ์   ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่  นายพิณ ไม่หวาดย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบางแม่หม้าย

  พ.ศ.  ๒๔๙๓ วันที่ ๑ ธันวาคม นายอุดม  อ่ำประเวทย์  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  เนื่องจากในวินัย  อินทรฤทธิ์  ลาออกจากราชการ

            พ.ศ.  ๒๔๙๔ สร้างอาคารเรียนถาวร   ขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร   ในงบประมาณ ๘๐,๐๐๐  บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนศิริภัทรราษฎร์รังสรรค์”

  พ.ศ.  ๒๕๑๖   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข.   ขนาด ๔ ห้องเรียน

  งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐   บาท และได้รับบริจาคจากประชาชน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

            พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

  พ.ศ. ๒๕๒๐  รื้ออาคารหลังเก่ามาต่อเติมอาคาร ป.๑ ข. เป็น ๕  ห้องเรียน เป็นเงิน ๔๗,๗๓๓ บาท

            พ.ศ. ๒๕๔๙  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน   นายประสงค์  หุ่นทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:37:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริชัย โสภณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปราโมทย์ แก้วหอมคำ

 • นายทองสุข จันทรังษีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,965
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายศิริชัย โสภณ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: gstopsp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]