โรงเรียนวัดหนองเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล)  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลหนองดินแดง  อำเภอเมืองนครปฐม   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2471  เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  จัดการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  1  ถึงชั้นประถมปีที่  4  ในปี  พ.ศ.  2511  ขออนุญาตเปิดทำการสอนถึง  ชั้นประถมปีที่  7  ครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองเสือเป็นที่เรียน  ต่อมา  เมื่อปี  พ.ศ.  2481  พระครูอั้น   ติญฑโร   เจ้าอาวาสวัดหนองเสือ ได้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.2  ชนิดถาวร 6  ห้องเรียนขึ้น  1  หลัง   ปัจจุบันได้ขออนุญาตรื้อแล้ว  ในปี  พ.ศ.  2511  ได้สร้างอาคารแบบ  017  ขึ้นอีก  1 หลัง  จำนวน  4 ห้องเรียน  และในปี  2513  ได้ต่อเติมอาคารเรียน  แบบ  017  นี้  เมื่อวันที่  29  เมษายน  พ.ศ.  2514  โดยมีนายประพจน์     เรขะรุจิ    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียน  ในปี  พ.ศ.  2518  ได้รับเงินงบประมาณ  140,000  บาท   จากรัฐบาลมาทำการต่อเติมชั้นล่างอีก  7  ห้องเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุทธิวัฒน์ มากมี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอธิวัฒน์ ไตรสิทธิวัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมีนา เฟื่องศิลา

 • นางชาญอรุณ ผิวงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,299
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-286651 , 03 อีเมล์: nong-suea@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนัดดา ปัตนาถา โทรศัพท์: 0981031657 อีเมล์: nadkiki14@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]