โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน และสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2561

  คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมุทรสินธุ์ ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้วเขียว รองประธานนักเรียน ฝ่ายดูแลความประพฤติ การแต่งกายนักเรียนชายและฝ่ายกีฬา
  3. นายภานุพงษ์  ผิวบาง รองประธานนักเรียน ฝ่ายดูแลความประพฤติ การแต่งกายนักเรียนชายและฝ่ายสถานที่
  4. นางสาวกัญณัฏฐ์  สุดใจชื้น กรรมการ ฝ่ายดูแลการแต่งกายและความประพฤตินักเรียนหญิง
  5. เด็กชายกาญจนวัฒน์  พันพิพัฒน์ กรรมการ ฝ่ายดูแลเขตรับผิดชอบการทำความสะอาด
  6. นางสาวฐิติรัตน์  เนตรหาญ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  7. นางสาวกติยาภรณ์  สุกิจดำรงกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  8. นางสาวอโรชา  จั่นแก้ว กรรมการและเลขานุการ      

  สารวัตรนักเรียน

  1. นางสาวปทิตตา  ทองไตรวิชสุทธิ
  2. นางสาวจุฑามาศ  ใจเฟือย
  3. นายปิยฉัตร  หวังสกุล
  4. เด็กหญิงวันทนีย์  นิลจันทร์
  5. นางสาวภัชรัตน์  ใจเย็น
  6. นางสาวสองฤทัย  ชาวไร่เงิน
  7. นางสาวอัญมณี  อินธิวงษ์
  8. นางสาวพรประภา  สวนดอน
  9. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชาวไร่เงิน
  10. นางสาวธิมาพร  แก้วสกุณี
  11. นางสาวอาภาภัทร  รักญาติ
  12. นายอภินันท์  สนามทอง
  13. นางสาวชนิกานต์  ยอดสีทอง
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-08 18:30:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมาลินี เข็มแข็งปรีชานนท์

 • นายณัฐวัฒน์ วชิรโชติพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,696
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]