• คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ
  • คู่มือหรือมาตรฐานการบริการ
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

                    โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจหลักมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

    “ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของชาติ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-08 21:30:51 น.

โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: sch011@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto080322@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]