• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

                  โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจหลักมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  “ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของชาติ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปรีชา อินบัว

 • นางสาววนิดา มะลิพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,656
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: takongsch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto080322@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]