โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ประวัติโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

 

ชื่อโรงเรียนเดิมชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม” ที่ตั้งโรงเรียนเดิมชื่อว่า”บ้านหนองไม้หน้า” และมี ต้นโพธิ์สวยงามอยู่หน้าโรงเรียน จึงได้ชื่อว่าบ้านโพธิ์งาม ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นายพิณ กันตะเพ็ง ศึกษาธิการอำเภอกำแพงแสนได้แจ้งด้วยวาจากับนายผล ดอนปานไพร(ลูกศิษย์)ให้ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม โดยไม่มีอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์แต่อย่างใด จึงร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนขนาด ๑๒ x ๑๒ ตารางเมตร ไม่มีฝาและพื้นหลังคามุงแฝก เปิดสอนวันแรกวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีครูเพียงคนเดียว มีนักเรียน ๕๔ คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสืบพงษ์ คนหลัก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์งาม

นางประภาพร ชื่นเชื่อม
นางกฤษณี ธารสวิง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,065
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-384370 อีเมล์: phongam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณี ธารสวิง โทรศัพท์: 0810115402 อีเมล์: namoo0025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]