โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ประวัติโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

 

ชื่อโรงเรียนเดิมชื่อว่า “โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม” ที่ตั้งโรงเรียนเดิมชื่อว่า”บ้านหนองไม้หน้า” และมี ต้นโพธิ์สวยงามอยู่หน้าโรงเรียน จึงได้ชื่อว่าบ้านโพธิ์งาม ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นายพิณ กันตะเพ็ง ศึกษาธิการอำเภอกำแพงแสนได้แจ้งด้วยวาจากับนายผล ดอนปานไพร(ลูกศิษย์)ให้ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม โดยไม่มีอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ์แต่อย่างใด จึงร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนขนาด ๑๒ x ๑๒ ตารางเมตร ไม่มีฝาและพื้นหลังคามุงแฝก เปิดสอนวันแรกวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีครูเพียงคนเดียว มีนักเรียน ๕๔ คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธรรมนูญ พัฒนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์งาม

นางสุปราณี ศรีดอกไม้
นางสาวศิริน อังคกษมรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-384370 อีเมล์: phongam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณี ธารสวิง โทรศัพท์: 0810115402 อีเมล์: namoo0025@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ