โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ประวัติโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ

 

พ.ศ.2482 ขุนเดช สุดารัตน์ นายอำเภอสามแก้ว ( ปัจจุบันอำเภอดอนตูม )ร่วมกับนายกระจ่าง สำรวลหันต์ กำนันตำบลสามง่าม ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 12                 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2482 ในระดับ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   มีนายจำลอง  ภักดีเจริญเป็นครูใหญ่คนแรก

                พ.ศ.2496 นายจำลอง ภักดีเจริญ พ้นจากตำแหน่งครูใหญ่ นายสง่า เอกชาวนา มารับตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.2498 นายสง่า เอกชาวนา ไปรับตำแหน่งที่โรงเรียนวัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  นายเปลี่ยน   สระทองแดงมารับตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.2508 นายเปลี่ยน สระทองแดง ได้ขอลดตำแหน่งเป็นครูสายผู้สอน และย้ายไปโรงเรียน                  วัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายหาญ หวังสุขได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่

                พ.ศ.2511 นายหาญ หวังสุข ครูใหญ่ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบ้านหลวง                ตำบลบ้านหลวง   อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม และนายถนอม นราแก้วมารับตำแหน่งครูใหญ่

                พ.ศ.2516 โรงเรียนขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 พร้อมสร้างอาคาร   1 หลังขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 9 เมตร ใช้เป็นสถานที่เรียนปัจจุบันรื้อถอนแล้ว

                พ.ศ.2518 นายถนอม นราแก้ว ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านสามแก้ว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  นายหาญ หวังสุขกลับมารับตำแหน่งครูใหญ่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 350,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน  1 หลัง 4 ห้องเรียน

                พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณ 80,000 บาทต่อเติมชั้นล่างอาคาร 017 จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รับเงินงบประมาณ 120,000 บาท สร้างโรงอาหาร 1 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง

                พ.ศ.2522 นายสวง ศุภกิจบัญชา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง              อาจารย์ใหญ่ โดยนายหาญ   หวังสุข ไปช่วยราชการที่โรงเรียนวัดสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

                พ.ศ.2538 อาคารแบบ026 จัดสร้างเมื่อ 2509 ชำรุดและประมูลขาย เมื่อ 20 กันยายน 2538

                พ.ศ.2540 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหางบประมาณโดยขอรับบริจาคได้เงิน 1 ล้านเจ็ดแสนบาทเศษ                         สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 สร้างเสร็จเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2540

                พ.ศ.2543 นายสวง ศุภกิจบัญชา เกษียณอายุราชการ นายสาธิต สุทธิยะรักษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2543

 

                7 กรกฏาคม 2546 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือโอนสังกัดจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ                 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546

                24 พฤษภาคม 2547 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่งเลขที่ 1997               (ที่ ศธ 0206.3/4560 ลว.24 พ.ค.2547)

               ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นปฐมวัย(อนุบาลปีที่ 1-2) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีครูสายผู้สอน 3 คน    ผู้บริหาร 1 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสาธิต สุทธิยะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแหลมมะเกลือ

นางสาวพนิดา ปฐมพรวิวัฒน์
นางดวงฤทัย ผกาแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-381117 อีเมล์: sch130@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา ปฐมพรวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0899136867 อีเมล์: hooyin001@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]