โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายชาตรี  โพธิ์ทองนาค                       ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.นายพิชัย  บูชาพิมพ์                             ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.นายณรงค์  บุญพันธ์                             ผู้แทนองค์กรชุมชน

  4.นายสมัย  บุตรศรีด้วง                            ผู้แทนครู

  5.นายประกิจ  ผุยรอด                              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นายสมควร  แพทย์ประสิทธิ์                  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.พระครูวิชัยธรรมานุกูล                           ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.นางเนตรชนก  ทมมืด                           ผู้แทนผู้ปกครอง

  9.นายยอดเยี่ยม  สอนเฉลิม                     ผู้บริหาร (กรรมการ/เลขาฯ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปวริศา มีศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธิดารัตน์ เอมอ่อน

 • นางสาวปวริศา มีศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,905
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]