โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

            โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีสุขภาพดีและดำรงตนตามวิถีชีวิตพอเพียง

  ปรัชญาของโรงเรียน

             “ผู้เรียนสำคัญที่สุด”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-21 15:06:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายยอดเยี่ยม สอนเฉลิม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนกแก้ว สุริยาวงษ์

 • นายสุรชัย ฤทธิ์สยามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,506
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]