โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

            โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีสุขภาพดีและดำรงตนตามวิถีชีวิตพอเพียง

  ปรัชญาของโรงเรียน

             “ผู้เรียนสำคัญที่สุด”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวปวริศา มีศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธิดารัตน์ เอมอ่อน

 • นางสาวปวริศา มีศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965942 อีเมล์: saseeliam2477@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรวงรดา พิมพา โทรศัพท์: 0634041116 อีเมล์: suangrada.55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]