โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงธนรินทร์ ฐิติมิตร ประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงสุทธิษา แก้วประไพ รองประธานสภาคนที่ ๑

  เด็กหญิงยศวดี สมศักดิ์ รองประธานสภาคนที่ ๒ /งานกิจการนักเรียน

  เด็กหญิงณภัสสร สวนตะโก เลขานุการสภา

  เด็กหญิงชนัดดา เพชรคำแหง งานวิชาการ/งานอนามัย

  เด็กหญิงมีนา  เรียวไธสง เหรัญญิก/ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงไอรดา เกิดประเสริฐ ปฏิคม/สารวัตรนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-21 15:30:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุดารัตน์ วงศ์เจริญ

 • นางสาวประกายดาว คำป้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]