โรงเรียนวัดงิ้วราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

       โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันสมัย มีวินัย  มีสุขภาพกาย ใจ สมบูรณ์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บนพื้นฐานความพอเพียง  

  อัตลักษณ์      

       “ นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสุขภาพ  ”

        คำจำกัดความของอัตลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วรายเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ทั้งใน นอกโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รักการออม ตระหนักในความพอเพียง

  เอกลักษณ์

       "โรงเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ"

  คุณธรรมอัตลักษณ์

     " มีจิตอาสา รักษาวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-13 09:37:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอัปสร นามแสงผา

 • นายสุทธชาติ บุญเติมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,149
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 0896157206 หมายเลขส่วนตัวใช้ชั่วคราว อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวประกายดาว คำป้อม โทรศัพท์: 034299563 อีเมล์: ngiurai01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]