โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  (สีมารัตน์วิทยา  2)  ที่ตั้ง  32/3  หมู่  4  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73120  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2   โทรศัพท์  034-324543  โทรสาร  034-324543   e –Mail   :  swangaromchaisri@gmail.com Website  : -เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เนื้อที่  4  ไร่  200  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลขุนแก้ว

   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  (สีมารัตน์วิทยา  2)  ตั้งอยู่เลขที่  32/3  หมู่  4  ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73120  สร้างขึ้นในปี  พ.ศ.  2519  โดยหลวงพ่อจอม  เจ้าอาวาสในสมัยนั้น  โดยมีนายแต้มและนายอ้วน  ภาคพูลไพ  มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน  4  ไร่  2  งาน  ต่อมาได้รับการสนับสนุนจาก  นายสุเทพ  สีมารัตน์  คหบดีอำเภอนครชัยศรี  ร่วมมือกันก่อตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น  และได้รับอุปการะจาก  นายสุเทพ  นายเปรื่อง  สีมารัตน์  จึงให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  (สีมารัตน์วิทยา 2)

  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2519  ได้เปิดอาคารเรียน  2 ชั้น  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  มีนักเรียน

  60  คน  มีครู  2  คน  คือ นางสำอางค์  เพ็ชรประดับ  ครูผู้สอน  และนายกิตติ  ชิวปรีชา  เป็นครูใหญ่  อาศัยศาลาการเปรียญเป็นอาคารชั่วคราว   ต่อมา 

            พ.ศ.  2534  อาจารย์ใหญ่กิตติ  ชิวปรีชา  เกษียณอายุราชการ  และต่อมาอาจารย์ใหญ่สวัสดิ์  นิ่มอนงค์  ย้ายมาแทนเป็นผู้บริหารคนที่  2  ได้ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอาคาร  2  และอาคารเมตตาประชาอุทิศ         

            พ.ศ.  2538  เปลี่ยนผู้บริหารคนที่  3  คือ  นายสิทธิชัย  คุ้มอนุวงศ์  เป็นผู้อำนวยการ  ต่อมาปี

  พ.ศ. 2554  ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

            วันที่  1  ธันวาคม  2554  นายเพิ่มศักดิ์  อุ่นไทยแท้  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  (สีมารัตน์วิทยา  2)

            พ.ศ.  2556  นายเพิ่มศักดิ์  อุ่นไทยแท้  เป็นผู้บริหารโรงเรียนมีครู  7  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน     ครูธุรการ  1  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1  คน  ช่างปูนชั้น 3     1  คน  นักเรียน  196  คน

            พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน  นางสาวนิตยนันท์  อัครวรรณโรจน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการ ครู 7 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน  ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน

  ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างปูนระดับ 4 1 คน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 159 คน

   

   

   

   

   

   

   

           

            ปรัชญา/สุภาษิต           ความรู้  คู่คุณธรรม

            คำขวัญ                     ใฝ่ศึกษา  กีฬาดี  ดนตรีเป็นเลิศ

            สีประจำโรงเรียน          สีน้ำเงิน  สีเหลือง

            สีน้ำเงิน หมายถึง          หนักแน่น  อดทน

            สีเหลือง  หมายถึง         ความมีคุณธรรม  จริยธรรม

                                                                                         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-19 11:21:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาภาภรณ์ แสงอุทัย

 • นางสาวภัทริยา ศาสตร์ภัทรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,453
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-324543 อีเมล์: swangaromchaisri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุ่งนภา สงวนพานิช โทรศัพท์: 0895624495 อีเมล์: swangaromchaisri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]