โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายสมมารถ   ศิริสมพร                    ประธานคณะกรรมการ

  2.  นายอำนาจ     เขียวชอุ่ม                   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นายภูชิต        พฤกษาพัฒนา            กรรมการผู้แทนครู

  4.  นายสุชาติ       สุขขัง                        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5.  พระครูยติธรรมานุยุติ                         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  6.  นายวน           นุ่มวงศ์                       กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  7.  นางพจนา       เอี่ยมพินพันธ์              กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  8.  นางบุญช่วย    กลิ่นถนอม                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   กรรมการและเลขานุการ     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-18 15:16:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกฤษณา มีบุญญา

 • นางพิศมัย ศรนุวัตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,338
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-324543 อีเมล์: swangaromchaisri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปัทมา อุบล โทรศัพท์: 0876666939 อีเมล์: artart2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]