โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านลานแหลม

   

  โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) ตั้งอยู่เลขที่ 4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตามที่สอบถามคนที่มีอายุมากและเกิดที่นี่เล่าให้ฟังว่า พ่อ แม่ ได้มาตั้งถิ่นฐานทำนามาประมาณร้อยปีเศษ โดยการเบิกป่าเอาเอง ตั้งบ้านรวมกันเป็นหมู่ อยู่ข้างสระน้ำใหญ่ประมาณ 8 ไร่เศษ และสระนี้ไม่มีใครทราบประวัติ ชาวบ้านได้อาศัยน้ำกินใช้ในสระนี้และข้างสระมีลานซึ่งเป็นต้นไม้คล้ายต้นตาลขึ้นอยู่มาก ยื่นแหลมเป็นดงไปในทุ่งนา ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หมู่บ้านลานแหลม” ปัจจุบันประชาชนเบิกป่าทำนากันมาก ลานเหลือน้อยลง คงมีแต่ตามบ้านที่ปลูกไว้ใช้และขาย
   
  พ.ศ.2482 คนในหมู่บ้านไม่มีที่เรียนหนังสือ ใครจะให้ลูกหลานเรียนหนังสือก็ต้องเอาไปฝากวัด โดยเรียนที่วัดใหม่สุคนธาราม หมู่บ้านลานแหลมมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ ผู้ใหญ่เพลิน ศรนุวัตร ได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้านนี้ ซึ่งมี ท่านผู้ใหญ่เพลิน-นางมาก ศรนุวัตร, นายอ่อง-นางจีน ศรนุวัตร, นายชื่น-นางหอม สานิยม, นายเทียบ-นางนาก ใหญ่สีมา ได้ยกที่ดินให้ 2 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา เป็นที่สร้างโรงเรียน โดยมีนายเขียน-นางอินทร์ ศรนุวัตร ยกเรือนไม้สักทรงไทยให้ 1 หลัง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2482 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษได้าปีที่1-2 มีนักเรียน 48 คน มีครู 2 คน คือ นายลำยอง วรศิลป์ เป็นครูใหญ่, ครูวันดี ดีบูชา เป็นครูน้อย, ขุนสมาน ประชากิจเป็นนายอำเภอ, นายล้วน เคลือบสุวรรณ เป็นศึกษาธิการอำเภอ, ผู้ใหญ่เพลิน ศรนุวัตร เป็นผู้อุปการะโรงเรียน
   
  พ.ศ.2484 อาจารย์เสงี่ยม หุ่นเจริญ ได้เดินทางมารับตำแหน่งครูใหญ่ แทนอาจารย์ลำยอง วรศิลป์ ซึ่งได้ลาออกไปรับราชการตำรวจ
   
  พ.ศ.2486 อาจารย์วิศิษฏ์ นิยมแย้ม ได้เดินทางมารับตำแหน่งครูใหญ่แทนอาจารย์เสงี่ยม หุ่นเจริญ
   
  พ.ศ.2488 อาจารย์เกษม ปุญญบาล ได้เดินทางมารับตำแหน่งครูใหญ่แทนอาจารย์วิศิษฏ์ นิยมแย้ม ซึ่งย้ายไปเป็นครูน้อยโรงเรียนวัดบางพระ
   
  พ.ศ.2493 อาจารย์เจียร สรนุวัตร รับตำแหน่งครูใหญ่ แทนอาจารย์เกษม ปุญญบาล ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองกระพี้
   
  พ.ศ.2505 นายเจียร สรนุวัตร ได้หาทุนสร้างอาคารใหม่ให้ถาวร ซึ่งจัดงานวางศิลาฤกษ์โดยหลวงพ่อบัว เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2506 เป็นอาคารแบบ ป.1 ก เพิ่มมุขข้างเดียว พื้นคอนกรีต ฝาครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาดยาว 40 เมตร กว้าง 8 เมตร แบ่งเป็น 6 ห้อง รวมทั้งห้องมุข หลังคามุงด้วยกระเบื้องรางวิบูลย์ศรี
   
  จัดงานเปิดป้ายเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2507 และกระทรวงศึกษาธิการตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรติกร พุฒิประภา โทรศัพท์: 0871554965 อีเมล์: a-aomaam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]