โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านลานแหลม  (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

  1. นายบุญเลิศ      นัดสูงวงศ์                 ประธานกรรมการ
  2. พระอธิการอเนก คุณวโร                    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  3. นายยอด          คำพึ่งพร                    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  4. นายทยอย        เกิดต่อพันธ์               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายทองหล่อ     รุ่งเรือง                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  6. นายจำเนียร      รุ่งเรือง                     กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
  7. นายมะปราง     สานิยม                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  8. นายสมพงษ์      ตะโกดี                     กรรมการผู้แทนครู
  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานแหลม  กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิชาภา สอนทรัพย์

 • นางสาวรติกร พุฒิประภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,305
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรติกร พุฒิประภา โทรศัพท์: 0871554965 อีเมล์: a-aomaam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]