โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ)

  1. เด็กหญิงดาวเรือง          พูลแสวง                     ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  2. เด็กหญิงกานต์ธฺิดา        ศรนุวัตร                        รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  3. เด็กชายภรัณยู             สัมตาก                       รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
  4. เด็กชายพงศกร             หมื่นสายญาติ                 กรรมการ
  5. เด็กชายสรวิศ                เหล่าศรี                         กรรมการ
  6. เด็กชายรัฐภาคย์            คำพึ่งพร                       กรรมการ
  7. เด็กหญิงรุ่งนภา            เล้งคำ                            กรรมการ
  8. เด็กหญิงหมวย             ลุงติ๊                               กรรมการ
  9. เด็กหญิงธนิตา              ศูนย์สิ้นภัย                     กรรมการ
  10. เด็กชายธนพล              บุญญาพิชิตเดโช           กรรมการ
  11.  เด็กหญิงจันทร์ติยา      แก้วนาวงศ์                    กรรมการ
  12. เด็กหญิงปานวาด         สืบสุนทร                       กรรมการและเลขานุกา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรติกร พุฒิประภา โทรศัพท์: 0871554965 อีเมล์: a-aomaam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]