โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • 1.  วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ    ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา

  2. ปรัชญา    การมีคุณธรรมและความรู้ที่ดี ช่วยทำให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล

 • นางนิชาภา สอนทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,235
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรติกร พุฒิประภา โทรศัพท์: 0871554965 อีเมล์: a-aomaam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]