โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  2. จัดการศึกษาเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน
  4. จัดกิจกรรมเร่งรัดพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. จัดกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  7. ดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป้นระบบ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพียงดาว ศรีแก้ว

 • นางกรรณิการ์ แป้นกลมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,627
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]