โรงเรียนวัดโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนวัดโพธิ์   (ธรรมาภรณ์อุทิศ)  ตั้งอยู่เลขที่  189   หมู่ที่   4  ตำบลไทรงาม  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม    ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2465    เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาพลีโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์เป็นสถานที่เรียน    เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา    ซึ่งโรงเรียนวัดโพธิ์ได้เข้าโครงการเมื่อปีการศึกษา  2535

                    พ.ศ.2493  นายพจน์  นางต่วน  ธรรมาภรณ์  คหบดีในท้องถิ่นได้เป็นหัวหน้าบริจาคเงิน   ส่วนตัวร่วมกับประชาชนเป็นจำนวนเงิน 137,617 บาท   สมทบกับเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  120,000  บาท ดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.2  ลักษณะอาคารไม้ 2 ชั้น มีมุข 3 มุข  จำนวน  8  ห้องเรียน อาคารหลังนี้ได้ทำการรื้อย้ายและนำวัสดุทั้งหมดไปทำการก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร   โดยใช้ชื่อ  อาคารธรรมาภรณ์  (เจ้าอธิการจำนงค์  อติวีโร  อุปถัมภ์ )   สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่  2 มีนาคม  พ.ศ.2534   ตั้งอยู่บนที่ดิน  8  ไร่  1  งาน  64  ตารางวา ซึ่งวัดโพธิ์อนุญาตให้ใช้สำหรับกิจการของโรงเรียนวัดโพธิ์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-25 16:10:38 น.

โรงเรียนวัดโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-992042 อีเมล์: watphoschool2010@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวิทย์ ตั้นเหลียง โทรศัพท์: 0971299745 อีเมล์: worawitaim@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]