โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  โรงเรียนบ้านคลองโยง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2500 บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา  

  มีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 

  และมีการจัดทำอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   จำนวน 1 หลัง

  มีอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง คือ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26  1 หลัง

  และอาคารอเนกประสงค์ที่รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  1  หลัง 

  มีห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง อาคารเรือนหญ้าแฝก จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง

  อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน 1 หลัง แบบ สปช.105/29  

  โรงเรียนบ้านคลองโยง  ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 4  ถนน เทพนิมิต-ลานตากฟ้า  ตำบลมหาสวัสดิ์  

  อำเภอ   พุทธมณฑล   จังหวัด   นครปฐม   รหัสไปรษณีย์   73170 

  โทรศัพท์  -  โทรสาร  -

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ประเภทโรงเรียน  ขยายโอกาสทางการศึกษา    

  ระยะทางระหว่างโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา  25 กิโลเมตร    อยู่ในเขตพื้นที่ตั้ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    

  จำนวนครูและบุคลากร   18  คน นักการภารโรง - คน นักเรียน  167 คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]