โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองโยง

 

 โรงเรียนบ้านคลองโยง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2500 บนพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา  

มีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 

และมีการจัดทำอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3   จำนวน 1 หลัง

มีอาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง คือ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26  1 หลัง

และอาคารอเนกประสงค์ที่รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  1  หลัง 

มีห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง อาคารเรือนหญ้าแฝก จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง

อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน 1 หลัง แบบ สปช.105/29  

โรงเรียนบ้านคลองโยง  ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 4  ถนน เทพนิมิต-ลานตากฟ้า  ตำบลมหาสวัสดิ์  

อำเภอ   พุทธมณฑล   จังหวัด   นครปฐม   รหัสไปรษณีย์   73170 

โทรศัพท์  0-3429-7084  , 0-3490-0048  โทรสาร  0-3429-7084

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ประเภทโรงเรียน  ขยายโอกาสทางการศึกษา    

ระยะทางระหว่างโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา  25 กิโลเมตร    อยู่ในเขตพื้นที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    

จำนวนครูและบุคลากร   21  คน นักการภารโรง  1 คน นักเรียน  231 คน 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-23 12:00:42 น.

นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองโยง

นางสาวพิสมัย เทพวงศ์
นางพรรณี อาศรมพิทักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,193
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]