โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.นายโชติ   สายยืนยง

  2. พระอรัญ   อรัญญรโต

  3.นายขวัญชาติ   ดวงสร้อยทอง

  4.นางวันทนา   เอี่ยมสุวรรณ

  5.นางเชื่อม  ปัญญาสีห์

  6.นายอดิสรณ์   เดชาธิปัตย์

  7.นายสมศักดิ์   เนียมแสง

  8.นายชินกฤต  วัฒนกูล

  9.นางธนาลัย   ตปนีย์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:03 น.

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-987324 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรรณพ ดลวิทยากุล โทรศัพท์: 0861719142 อีเมล์: papalm68@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]