โรงเรียนวัดหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ประวัติโรงเรียนวัดหนองบัว

 

......โรงเรียนวัดหนองบัว เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2483 จัดตั้งขึ้นด้วยความเมตตาของ พระภิษุเล็ก ปภัสโร (เล็ก เปาทุย) เจ้าอาวาสในขณะนั้นอนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนครั้งแรก ชาย-หญิง รวมทั้งสิ้น 80 คน

........นายไมตรี ไตรสุวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2484 ทางวัดหนองบัวใช้เงินสุทธิที่เหลือจากการจัดงานปิดทองลูกนิมิตสมทบกับงบ ประมาณของทางราชการ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบของกรมสามัญ เป้นอาคารไม้จำนวน 4 ห้องเรียน ด้วยความร่วมมือของภูมิปัญญาในท้องถิ่น และผู้นำชุมชนที่สำคัญ

.........ในปี พ.ศ.2512 - 2515 มีนักเรียนเพิ่มขึ้น ทางวัดโดยท่านพระครูสาครสิริทัต(ฉลวย เปาทุย) โดยความร่วมมือของ นายสุรินทร์ เทพกาญจนา ส.ส.สมุทรสาคร ในสมัยนั้น ได้จัดหางบประมาณ ซึ่งเป็นงบประมาณกรณีพิเศษ มาสมทบกับรายได้ของทางวัดจากเงินผ้าป่า - เงินกฐิน จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอาคารไม้ตามแบบ 008 ในเบื้องต้น และต่อมาดัดแปลงเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 16 ห้องเรียน

.........ในปี พ.ศ. 2520 - 2525 อาคารไม้ ถูกพายุพัดกระหน่ำจนกระทั่งอาคารเรียนเสียการทรงตัว ไม่ปลอดภัย สำหรับนักเรียน นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหางบประมาณ มาก่อสร้างอาคารใหม่ในปี พ.ศ.2529 เป้นงบประมาณเหลือจ่าย จำนวนเงินงบประมาณ 4,040,000 บาท ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน และใช้งานจนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-02-03 10:16:15 น.

นายเสน่ห์ แตงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว
นายสมพงษ์ รอดธานี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว

นางสุขุมาล ไชยรักษ์
นางดวงใจ สุวรรณศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,115
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034481388 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ โทรศัพท์: 0852637412 อีเมล์: nongbua_bpschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]