โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตรสำนึกความเป็นไทย และปฏิบัติตามหลักปรัชญา

  เศรษฐกิจพอเพียง

  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

  4. พัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน

  เป้าหมายประสงค์

            นักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีวิชาการยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมคุณธรรม สามารถสื่อสารได้สองภาษา แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-09 07:17:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประพจน์ แย้มทิม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกียรติกูล เหล่ากอดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรดาพร (อุมาพร) บุญพรม (สุขหวาน)

 • นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐวุฒิ อยุ่คล้ำ โทรศัพท์: 0983369257 อีเมล์: Koonfraing2409@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]