โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนาพรมฯ

  ปีการศึกษา 2563

   

  1. ด.ญ.ปุณยวีร์  ชะเอมน้อย             ประธานนักเรียน
  2. ด.ญ.กรรณิการ์  ไทยประดิษฐ์       รองประธานนักเรียน
  3. ด.ญ.สุรีย์พร  พราหมณ์อ้น           รองประธานนักเรียน
  4. ด.ญ.จันทราทิพย์  คมขำ              กรรมการ
  5. ด.ญ.อชิรญา  จันคำวงศ์               กรรมการ
  6. ด.ญ.เปียทิพย์  ยินดี                     กรรมการ
  7. ด.ญ.ดวงหทัย  มากมูล                 กรรมการ
  8. ด.ญ.สุธีกานต์  บุญแจ่ม                กรรมการ
  9. ด.ช.อนุวัฒน์  บุญเกตุ                  กรรมการ
  10. ด.ญ.ลัดดาวัลย์  พ่วงป่าไหม          กรรมการ
  11. ด.ช.กฤษพงษ์  มีทรัพย์                 กรรมการ
  12. ด.ญ. ปริชญา  ชะเอมน้อย            กรรมการ
  13. ด.ญ.วรดา  เกตุพุฒ                     กรรมการ
  14. ด.ญ.เสาวนีย์  อินทราพงษ์            เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 15:19:36 น.

โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-598179 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0823609767 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]