• กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-28 08:35:41 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายชวภณ แหลมสุข
  • แนะนำบุคลากร

  • นางธีรยา สายเส็ง

  • นางสายสุณีย์ สว่างชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-403694 อีเมล์: samorabung60@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิลาวรรณ แย้มเต่า โทรศัพท์: 0894961025 อีเมล์: nilawan.sp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]