ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดเกาะแก้ว

 

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน ได้รับการประเมินรอบสาม อยู่ในระดับ  ดี    มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ

                ๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย มีบุคลากรจำนวน ๒ คนนักเรียน ๒๖  คน

                ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำแนกเป็น

                                - ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน ๖ คน นักเรียน จำนวน     ๘๖  คน

                                - มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน  ๖  คน  นักเรียน จำนวน   ๒๗  คน

รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน  11  คน  นักเรียน จำนวน  113  คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-14 22:12:45 น.

นายพจน์ เผ่าเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกาะแก้ว

นายชินวัฒน์ เรืองอร่าม
นายชลอ น้ำจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,780
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-489012 อีเมล์: kaokaew@petburi.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพจน์ เผ่าเจริญ โทรศัพท์: 0926786969 อีเมล์: kaokaew@petburi.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]