• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

        ประสานความร่วมมือกับชุมชนร่วมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นประเทศชาติ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-28 08:06:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประทิน โพธิประเสริฐ

 • นางทัศนีย์ จำปาแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,825
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: pakkhong@petburi.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]