โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายเอกชัย  เตียเจริญ         ประธานกรรมการ

  2. พระจักรภพ  ธมมธโร            กรรมการ

  3. นายอภัย  ใคร่ครวญ            กรรมการ

  4. นายสุพจน์  สังข์ผาด            กรรมการ

  5. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์เจริญ      กรรมการ

  6. นายเสน่ห์  บุญโพธิ์              กรรมการ

  7. นายอภิชัย  แกล้งกลั่น         กรรมการ

  8. นางสาวบรรจง  กายนาคา   กรรมการ

  9. นายบำรุง  ม่วงไหมทอง      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-21 14:02:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณา บัวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวแสงเดือน สระสำราญ

 • นางเกษร ปานมณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,116
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-405020 อีเมล์: banbangkaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ โทรศัพท์: 0837596701 อีเมล์: yanisasum.29@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]