โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  ประธานสภานักเรียน

       นางสาวสุฑารัตน์  กล่อมอำภา      

  รองประธานสภานักเรียน

      นายธนวัฒน์  เกตุพรม

  คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. นางสาวกัลยรัตน์  ทรัพย์มา

  2. นางสาววิลาวัลย์  รอดจากทุกข์

  3. นางสาวสุภัสสร  รอดจากทุกข์

  4. นางสาวธมลวรรณ  แสงทับทิม

  5. นางสาวสิริรัตน์  ช่วยทุกข์เพื่อน

  6. นางสาวเบญจวรรณ  ใฝ่ขวัญ

  7. เด็กหญิงจิราพรรณ  เกตุพรหม

  8. เด็กหญิงลักขณา  ยิ้มอนันต์

  9. เด็กหญิงภัทรสุภา  รามพันธ์

  10. เด็กหญิงกมลวรรณ  สังข์มิตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-21 14:02:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณา บัวทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิจิตรา ประทีปพิชัย

 • นางบรรจง กายนาคาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-405020 อีเมล์: banbangkaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวญาณิศา สัมมาขันธ์ โทรศัพท์: 0837596701 อีเมล์: yanisasum.29@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]