• กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งมั่นในการจัดการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  นำความรู้  รักความเป็นไทย  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นตามศักยภาพ  ครูมีมาตรฐานวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-26 11:49:18 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางมาลัย ปรียานนท์

  • นางสาวกิ่งกนก นกฉลาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,394
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-783025 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ชไมพร พิบูลย์ศรี โทรศัพท์: 0866268541 อีเมล์: chamatporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]