โรงเรียนบ้านหนองรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนบ้านหนองรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2516 โดยประชาชนในหมู่บ้านหนองรี หนองมะไฟ และวังซอ ช่วยกันปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของนางเท นกน่วม  นายเย็น นกน่วม  และนายเทียม สุขรอด  ซึ่งบริจาคที่ดินรวม  11 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2516 โดยมี นายธวัช รุ่งเรือง เป็นครูใหญ่  และนายประทุม  ปานสวย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปี 2549 - จนถึงปัจจุบัน

       พ.ศ.2517  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดสรรงบประมาณ 140,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน และได้ของบประมาณต่อเติมเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2524 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน
       25  ธันวาคม  2555 รับเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี  งบประมาณ 1,021,576  บาท
           พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.105/29 ( ปรับปรุง )  
  2 ชั้น  6  ห้องเรียน  ชั้นบน  4 ห้อง  ชั้นล่าง  2  ห้อง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงินงบประมาณ 3,473,100  บาท  สร้างแล้วเสร็จ วันที่ 26  ตุลาคม  2558 
           20  ธันวาคม  2558  สร้างถนนหน้าอาคาร ( ต่อเติม ) และปรับปรุงอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ปรับปรุงระบบ  ICT ฯลฯ ด้วยเงินบริจาค  เงินงบประมาณ 342,900  บาท 
           24  ธันวาคม  2558  ปูกระเบื้องอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ชั้นล่าง  ด้วยเงินงบประมาณ 275,000  บาท  และเงินบริจาค  30,000 บาท  รวมเป็นเงิน  305,000  บาท
          11  มกราคม  2559  พระครูพิทักษ์วัขรกิจ  พระครูสุนทรวัชรการพระครูวิรุฬห์ญษณวัชร  พระอธิการประยูร  พระใบฎีกาฉลวย  และพระอาจารย์เรวัฒน์  ได้บริจาคเงินต่อเติมหลังคาข้างอาคารเรียน สปช.105/29  ด้านทิศตะวันออก  จำนวนเงิน  120,000  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-07 15:20:10 น.

โรงเรียนบ้านหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-407112 อีเมล์: bannong.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 0819396044 อีเมล์: nongmeesub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]