• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายธีรยุทธ์  พานแพน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

  2.  นายสมเกียรติ  เต็งประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ

  3.  นางอภิญญา  พรพรหม  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ

  4.  นางขวัญเรือน  หนองมีทรัพย์ ผู้แทนครู  กรรมการ

  5.  นายพิสิษฐ์  อุ่นเป็นนิจ   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ

  6.  นายสุชาติ  เต็งประเสริฐ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

  7.  นางเสาวสวณีย์  ห้องจู ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ

  8.  นายถนอม  รุ่มรวย ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ

  9.  นายดำรงค์  รอดสิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 09:32:54 น.

โรงเรียนบ้านหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-407112 อีเมล์: bannong.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 0819396044 อีเมล์: nongmeesub@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]