โรงเรียนบ้านหนองรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม โดยผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ 9 คุณธรรมพื้นฐาน  และโครงการ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

  2.  จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  3.  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน และพัฒนาสู่มาตรฐาน 15 มาตรฐาน

  4.  พัฒนาสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  5.  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนให้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

  6.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  7.  ส่งเสริมระบบการบริหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-22 14:56:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดำรงค์ รอดสิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภาวดี พูลสวัสดิ์

 • นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,620
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-407112 อีเมล์: bannong.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางขวัญเรือน หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 0819396044 อีเมล์: nongmeesub@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]