โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับ
  2. เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้เกิดกับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาหลักสูตร / กระบวนการเรียนรู้และระบบประกันคุณภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM)

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:36:36 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสิริมา ทองใบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสนิท มิตพันธ์

 • นางสังเวียน แสงนิลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,511
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: dema_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสนิท มิตพันธ์ โทรศัพท์: 087-0800668 อีเมล์: sopon_2497@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]