โรงเรียนบ้านวังยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                            โรงเรียนบ้านวังยาง  ได้รับอนุญาตและเปิดทำการสอนมาตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๘๒  โดยใช้ศาลาวัดวังยางเป็นที่เรียนหนังสือ  โดยได้รับเงินค่าสอนจากประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๘๒  ทางราชการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ประชาชนและผู้ปกครองได้ช่วยกันบริจาคเงินซื้อไม้เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ไม่มีฝา  ไม่มีพื้น  หลังคามุงจาก  ซึ่งทางราชการได้สั่งและแต่งตั้งครูใหญ่มาประจำการโดยให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการ  ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ

                             ชื่อโรงเรียน  บ้านวังยาง  ที่ตั้ง  ๑๓๔ หมูที่ ๔  ตำบล  อ่างทอง  อำเภอ  ทับสะแกจังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร.๐๓๒-๕๕๖๐๑๘ โทรสาร  -  e-mail  -  website  -  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล ๑  ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่  ๖  ไร่  ๑  งาน  ๔๐  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่ ๔ บ้านวังยาง  และหมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งพุฒ

                          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                          โรงเรียนบ้านวังยาง  ได้รับอนุญาตและเปิดทำการสอนมาตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๘๒  โดยใช้ศาลาวัดวังยางเป็นที่เรียนหนังสือ  โดยได้รับเงินค่าสอนจากประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๘๒  ทางราชการอนุมัติให้เป็นโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ประชาชนและผู้ปกครองได้ช่วยกันบริจาคเงินซื้อไม้เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  ไม่มีฝา  ไม่มีพื้น  หลังคามุงจาก  ซึ่งทางราชการได้สั่งและแต่งตั้งครูใหญ่มาประจำการโดยให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการ  ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ

                          ปัจจุบัน  นายสุรวุฒิ   จูสวย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีข้าราชการครูจำนวน  ๘  คน  พนักงานราชการ  จำนวน  ๓  คน  นักการภารโรง  ๑  คน  ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ๑ คน และมีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๗  คน  โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

   

                         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:18:38 น.

โรงเรียนบ้านวังยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032556018 อีเมล์: s.jusuay@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรียา บุญหนัก โทรศัพท์: 0806518754 อีเมล์: sureeyabt8456@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]