โรงเรียนบ้านวังยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายบุญสม  สีเหลือง                            ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายอดุลย์ พุฒใหญ่                                กรรมการ  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางกุหลาบ  อักษรวงศ์                          กรรมการผู้แทนครู

  4.  นางวรรณา  ธรรมณี                               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายประสิทธฺิ์   มากสัก                           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายวิโรจน์  รอจั่น                                 กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  นายสาโรจน์   อ่ำแก้ว                            กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.  นางกรวสา  ชามภูวราช                         กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นายสุรวุฒิ   จูสวย                                 กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:18:38 น.

โรงเรียนบ้านวังยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032556018 อีเมล์: s.jusuay@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรียา บุญหนัก โทรศัพท์: 0806518754 อีเมล์: sureeyabt8456@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]