โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนบ้านวังวนฯ

                                                                    มีมติเห็นชอบ                                  

  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

  ของโรงเรียนบ้านวังวนฯ

                                     1. นายป่วน                  ทั่งทอง

                             2. นายภิญโญ              ฤกษ์ชินบุตร

                                     3. พระครูอาทรคีรักษ์

                             4. นายสมคิด               เกตุทอง

                                      5. นายสุชิน                  สังข์ทวี

                                      6. นายธนพงษ์             นาคเงิน

                                      7. นายสมบูรณ์            อินทร์จวง

                                      8. นางศรีสุภา                            ศรีวิฑูรย์

                                      9.  นายณรงค์ชัย            สังข์ลาโพธิ์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:33:49 น.

โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 085-2957649 อีเมล์: ac06ez@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทวดี พรรักษา โทรศัพท์: 0958095453 อีเมล์: p.nuntawadee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]