โรงเรียนบ้านหนองเหียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองเหียง  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2521 โดยชาวบ้านหนองเหียงและหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมด้วยหน่วยสาธารณภัยหัวหิน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และแรงงานทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16  เมตร ในที่ดินสาธารณะของหมู่ที่ 7 เป็นป่าช้าเก่า มีเนื้อที่ 5 ไร่ 84 ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4                                                                                                                                                                นางถนอมวงศ์  พ่วงทรัพย์ เป็นครูใหญ่ โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านหนองขอน วันที่ 20 เมษายน  2523 ได้รับงบประมาณ 1,075,000  บาท ทำการก่อสร้างอาคารเรียน 017 จำนวน  4 ห้องเรียน    
            เดือนกุมภาพันธ์ 2525ได้รับงบประมาณ 175,600  บาท ทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ 202/26  จำนวน 1  หลัง                      
            24 กุมภาพันธ์ 2531 นางบุญเลี่ยม  บุญสนอง   ได้บริจาคที่ดินติดกับป่าช้าเก่าอีก  10  ไร่ 3 งาน 27 
  1/ 10 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่โรงเรียน 16 ไร่ 11  1 / 10 ตารางวา  เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านเลขที่ 219 หมู่ที่ 7
  จนถึงปัจจุบัน  
            พ.ศ.2536 นางปราณี  ธงสะอาด  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            28 พฤษภาคม 2537 นายสุรชัย  แซ่ลิ้มและคณะได้บริจาคเงิน 127,870  บาท ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เดวี  พร้อมอุปกรณ์แสงสว่างภายในอาคาร
            1  พฤศจิกายน  2537  นายปรีชา  ฉิ่งเล็ก  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
            พ.ศ. 2539  อนามัย เขต 7 ราชบุรี ก่อสร้างถังน้ำ แบบ ฝ.99 งบประมาณ  150,000  บาท
            2  กันยายน  2541  กรมประมงขุดสระน้ำ  ขนาด 40 คูณ 80 เมตร งบประมาณ 96,000  บาท
            20  ตุลาคม  2547 นักศึกษาแผนกช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต  -        
  วังไกลกังวล ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่า 180,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1- 2
   ขนาด 6 คูณ 9

            ธันวาคม  2550 โรงแรมแมริออท ปรับปรุงโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน  อาคารประกอบ จัดทำสนามเด็กเล่น   ปูตัวหนอนทางเท้า  และปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าโรงอาหาร  คิดเป็นมูลค่า  500,000  บาท
            1  พฤษภาคม  2551  โรงแรมแมริออท มอบโต๊ะนักเรียนจำนวน  100  ชุด  คิดเป็นมูลค่า 150,000  บาท  พร้อมทั้งจัดทำโรงจอดรถ ขนาด 4 คูณ 10 เมตร คิดเป็นมูลค่า  30,000  บาท
             1 ตุลาคม  2551  สนามกอล์ฟแบล็คเมาเท่น สร้างถนนคอนกรีต ขนาด 4 คูณ 100 เมตร คิดเป็นมูลค่า  260,000  บาท  พร้อมทำรั้วบริเวณหน้าโรงเรียน ยาว 120  เมตร คิดเป็นมูลค่า  120,000  บาท
            25  พฤศจิกายน  2553 นายวัชรพงศ์  สรรพพันธ์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
            16  มกราคม  2554  ชาวบ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการนำของนายปทิว  เรืองอร่าม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ปรับปรุงห้องเก็บของโรงอาหารที่เป็นไม้เปลี่ยนเป็นฝาซีเมนต์ติดฝ้าเพดานและปูพื้นกระเบื้อง
  ทำเป็นห้องสหกรณ์โรงเรียนคิดเป็นมูลค่า  50,000  บาท พร้อมทั้งปรับปรุงสวนหย่อมน้ำตกหน้าอาคารเรียน

            3  มีนาคม  2554  ชาวบ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการนำของนายปทิว  เรืองอร่าม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวยและโรงแรมหินน้ำทรายสวยหัวหินบริจาค
  เงินและอุปกรณ์การก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง ให้กับนักเรียนชั้นเด็กเล็กของ อบต.หินเหล็กไฟ คิดเป็นมูลค่า  50,000  บาท
            23  เมษายน  2554  ชาวบ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการนำของนายชัยยา เอี่ยมสำอาง  คณะกรรมการสถานศึกษา ปรับพื้นที่รอบขอบสระเลี้ยงปลา และปักเสารั้วลวดหนาม โดยได้รับเงินบริจาคจาก
  งานพระราชทานเพลิงศพนายทิม  เรืองอร่าม บิดานายปทิว เรืองอร่าม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7จำนวน 10,000 บาท
            5  ธันวาคม  2554  ชาวบ้านและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเหียง ร่วมด้วยช่วยกันสร้างศาลาแหล่งการเรียนรู้หน้าอาคารเรียน 017 จำนวน  2  หลัง คิดเป็นมูลค่า  20,000  บาท


               22  พฤษภาคม  2555  ทำซิ้งล้างจานและที่แปรงฟันนักเรียนจำนวน  3  จุด ด้านข้างโรงอาหาร เป็นเงิน 47,000  บาท
  ทำโรงเก็บเครื่องกรองน้ำของสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ เป็นเงิน 3,500  บาท ตั้งเสาและคานอาคารอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 3,500
  บาท  ได้รับเงินบริจาคจากฝรั่งทีมคุณ Laazy
              4  กรกฎาคม 2555 พนักงานบริษัท CPAC จำนวน  50  คน ปูแผ่นกระเบื้องปูนทำเป็นลานธรรมใต้ต้นโพธิ์  คิดเป็นเงิน  5,000  บาท
              16 กรกฎาคม  2555  นายชาญ  สินสวัสดิ์ กับ นายสอย  บันลือทรัพย์ กรรมการโรงเรียนทำแปลงเกษตรวางระบบน้ำและขึงสแลนในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ  คิดเป็นเงิน 25,000  บาท
              18  กรกฎาคม  2555  ช่างอ๋อย ทำที่นั่งก่ออิฐถือปูนปูกระเบื้องรอบต้นโพธิ์  คิดเป็นเงิน  10,000  บาท พร้อมทั้งเชิญชวนเพื่อนๆร่วมเช่าซื้อองค์พระพุทธชินราช คิดเป็นเงิน12,000  บาท 
             31  กรกฎาคม  2555  ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล2 โดยคณะกรรมการโรงเรียน  ได้รับเงินบริจาค  230,000  บาท  อีกทั้งบางรายการไม่คิดค่าแรง
            8  ตุลาคม  2555  มูลนิธิอรุณเจิดจรัส(Bright Dawn)  ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหารปูกระเบื้องทั้งหลัง ติดฝ้าเพดาน  ซื้อโต๊ะกับตู้กับข้าวให้  ซ่อมแซมหลังคาทาสีใหม่ ติดพัดลม 4 ตัว จ้างครูสอนอนุบาล 1 จำนวน 1 คน ให้เดือนละ 5,000  บาทเป็นเวลา  3  ปี จ้างครูสอนวิชาพละศึกษา จำนวน 1 คน ให้เดือนละ 2,000 บาท(สอน 1 วันต่อสัปดาห์)  และให้งบประมาณการเลี้ยงอาหารมื้อเช้านักเรียนจำนวน  120  คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งจ้างแม่ครัว 1 คน เป็นเงิน 200 บาทต่อวันเป็นเวลา  3 ปี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:13:21 น.

โรงเรียนบ้านหนองเหียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-2986874 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ โทรศัพท์: 081-1988723 อีเมล์: Supannee_Urummi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]