โรงเรียนบ้านหนองเหียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                    นายปทิว   เรืองอร่าม                        ประธานกรรมการสถานศึกษา

                      นางพิกุล   สังข์ทอง                          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง     

                      นายพรเลิศ  ปุ่นคอน                         กรรมการผู้แทนครู

                     นายชัยยา  เอี่ยมสำอางค์                  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

                      นายณรงค์  ศรีศักดิ์                          กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น                          

                      นายประกิต  กันเอี่ยม                       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                    พระครูสมุห์วินัย   อธิโต                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                     นายชัยพันธ์  คัมภีรพงษ์                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                  นายวัชรพงศ์  สรรพพันธ์                      กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:13:21 น.

โรงเรียนบ้านหนองเหียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-2986874 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ โทรศัพท์: 081-1988723 อีเมล์: Supannee_Urummi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]