โรงเรียนบ้านหนองเหียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ : ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความสามารถในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

  ปรัชญา : มีวินัย ใฝาศึกษา พัฒนาคุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:13:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอารียา ขวกเขียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวบังอร ปลั่งใจ

 • นางธนวรรณ บุญเพ็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

50,464
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเหียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-2986874 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ โทรศัพท์: 081-1988723 อีเมล์: Supannee_Urummi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]