โรงเรียนบ้านหนองเหียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ : ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความสามารถในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

    ปรัชญา : มีวินัย ใฝาศึกษา พัฒนาคุณธรรม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:13:21 น.

โรงเรียนบ้านหนองเหียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-2986874 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ โทรศัพท์: 081-1988723 อีเมล์: Supannee_Urummi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]