โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

 

        โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในขณะนั้นศูนย์โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราช-ประสงค์ ได้จัดที่ดินให้ราษฎรมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ ในขณะนั้นมีราษฎรมาอยู่รวมกัน         60 หลังคาเรือน เด็ก ๆ ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือในภาคบังคับที่โรงเรียนบ้านหนองพลับซึ่งอยู่ห่างไกลประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวบ้านโดยการนำของ ผู้ใหญ่อวบ ใหญ่ประเสริฐ ได้ร่วมกันสละทรัพย์สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง 4 ห้องเรียนเป็นเงิน 2,450 บาท โดยได้รับการสนับสนุนการจัดสรรที่ดินจากศูนย์โครงการพัฒนาที่ดิน เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 100 ตารางวา และสร้างโรงอาหารชั่วคราวอีก 1 หลังในปีเดียวกันโรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2519 มีนักเรียน 67 คน ครู 1 คน คือนายประยูร  คงประเสริฐ เปิดทำการสอน 4 ชั้นเรียน (ป.1-ป.4) และในปีเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้บรรจุครูมาประจำการอีก 2 คน

         ปี พ.ศ.2520 ได้ครูเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็นครู 4 คน และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เป็นเงิน 400,000 บาท สร้างอาคารถาวรแบบ ป.1ข เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้อง มี 4 ห้องเรียน เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2521 เสร็จเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2521

         ปี พ.ศ.2521 ได้รับครูเพิ่มอีก 5 คน รวมเป็นครู 9 คน นักเรียน 115 คน เปิดทำการสอนถึงชั้น ป. 6

         ปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท

         ปี พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เป็นเงิน 320,000 บาท สร้างอาคารถาวรแบบ ป.1จ. เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว โครงหลังคาไม้ มุงสังกะสี มี 3 ห้องเรียน และบริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด ได้บริจาคโรงอาหาร 1 หลัง เป็นเงิน 60,400 บาท

         ปี พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 และถังเก็บน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง

         ปี พ.ศ.2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 (พิเศษ) จำนวน 4 ถัง  

         ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข กทม. ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สร้างศูนย์การเรียนเด็กปฐมวัย

         ปี พ.ศ.2554 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิอรุณเจิดจรัส จำนวน ๑๒ เครื่อง และได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งได้รับจัดสรรโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 40 ชุด

         ปี พ.ศ.2555 โรงเรียนได้สร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูปพระแก้วมรกต งบประมาณ 30,000 บาท

         ปี พ.ศ.2556 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอสซีจี ประเทศไทย จำกัด ในการสร้างห้องน้ำนักเรียนอนุบาล จำนวน 200,000 บาท

        กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้ามาดำเนินการสร้างโรงผลิตน้ำดื่มบาดาล เป็นเงินงบประมาณจำนวน 1,300,000 บาท

         ปี พ.ศ.2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต ๒ สำหรับสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน วงเงินงบประมาณ            999,000 บาท

         ปี พ.ศ.2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาของโรงเรียน วงเงินงบประมาณ 376,200 บาท

                              ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมรั่วคอนกรีตโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วงเงินงบประมาณ 100,000 บาท

         ปี พ.ศ.2560  ได้รับการบริจาคอาคารอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียน  จาก มูลนิธิอรุณเจิดจริส

                              ได้รับการบริจาคอาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง  จาก เหมืองหินอธิภัทร

         ปี พ.ศ. 2561  ได้รับบริจาคอาคารรวมใจ (ห้องคอมพิวเตอร์และห้องประชุม) จากมูลนิธิอรุณเจิดจรัส และผู้มีจิตศรัทธา

             ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มเปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 121 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) มีตำแหน่งข้าราชการครู

5 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน (งบประมาณ สพฐ.) ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน (งบประมาณจากบริจาค) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน   

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-30 09:27:54 น.

นางประภัสสร พิมพ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกระทุ่ม

นางนริสา เลิศไชย
นายมนตรี พิมพ์ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0922599550 อีเมล์: prapassorn.noi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กามีละห์ มะเละสุสะยะ โทรศัพท์: 0812334131 อีเมล์: kamilahmalesusaya@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]