• ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISION)

     

         โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดเป็นองค์กรที่่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตราฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม

    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-25 15:38:03 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032640042 อีเมล์: banthungsiseadschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธงชัย ทะเลมอญ โทรศัพท์: 0828155958 อีเมล์: tech_40_2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]