โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสันทัศน์   โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา   ปรัชญา   คุณธรรมนำทาง  เสริมสร้างการศึกษา  พัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:54:05 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางไพริน พรหมม่วง

  • นางสาวกิตติมา กฤตานุสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0969699245 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเจนนภา ไทยสวี โทรศัพท์: 0835947574 อีเมล์: Bankoananoischool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]