• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสุชาติ   สุกิจปาณีนิจ 

  พระครูปัญญาชยาภรณ์      

  นายเกษม   โลดทนงค์      

  นายเชือน  นพคุณ            

  นายจำปา อภิรักษ์ชัยพร   

  นางสำราญ  ทองใบ   

  นายศิริ   อ่วมประไพ    

  นายอำไพ  พูลน้อย        

  นายสิงห์  จันทร์ชูกลิ่น    

  นายชะลอ  เจิมวงศ์รัตนชัย 

  นายอภิรักษ์  เสรีสกุลธร   

  นายฉลาด  ทองใบ          

  นางลำยอง  ทัศนา         

  นางปราณี  สุกิจปาณีนิจ   

  นางสาวสุนทร  แซ่เตียว

  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  เจ้าอาวาสวัดสามร้อยยอด (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์) 

  (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

  (ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน)

  (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  (ผู้แทนครู)

  (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

  (ผู้แทนศิษย์เก่าของโรงเรียน)

  หัวหน้าพนักงานซ่อมบำรุงทางรถไฟฯ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  กำนันตำบลไร่เก่า (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ตำบลไร่เก่า (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลไร่เก่า (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  ตำบลไร่เก่า (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 

  กรรมการ

   กรรมการ               

  กรรมการ 

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ     

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ     

  กรรมการ  

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:22:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุนทร แซ่เตียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเฉลิมลักษณ์ พูลน้อย

 • นางสาวขวัญเงิน วิเศษสมบัติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,235
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3268-8188 อีเมล์: ban300yod@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูทวีป ทองแกมแก้ว โทรศัพท์: 0865001351 อีเมล์: chutaweep@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]