• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • :::  พัฒนานักเรียนให้ครบทุกด้านโดยองค์รวม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

  และสติปัญญาให้ถึงขีดสุดของศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสุขภาพดี  มีความรู้ คู่คุณธรรมสามารถดำรงตนในสังคม

  ได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  :::


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:22:32 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุนทร แซ่เตียว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชนัดดา รวดเร็ว

 • นางสาวเฉลิมลักษณ์ พูลน้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,607
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3268-8188 อีเมล์: ban300yod@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูทวีป ทองแกมแก้ว โทรศัพท์: 0865001351 อีเมล์: chutaweep@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]