โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นางวันดี  ทองทับ  ประธาน

  นายชลิต  ทองจันทร์  กรรมการ

  นายแดง  ชูจิตต์  กรรมการ

  นายสมเกียรติ  ทองจันทร์  กรรมการ

  นางวิลาวัลย์  ใจสบาย  กรรมการ

  นายอนุพงศ์  สินธุ์ทอง  กรรมการ

  พระครูพิพัฒน์สีลานุกูล  กรรมการ

  นายทรงวุฒิ  มากมี  กรรมการ

  นายวัฒนา ณ ชำนาญ  เลขานุการ/กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-23 22:39:22 น.

โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 528042 อีเมล์: M_suppawan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลชนก ขันแข็ง โทรศัพท์: 0884501354 อีเมล์: ืnado_mas@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]