โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงณัฏฐนิชา   เทวฤทธิ์        ประธาน

  เด็กชายโชติชนิต   เขียวกุ้ง         รองประธาน

  เด็กหญิงอัมพร       รักปลื้ม         กรรมการ

  เด็กหญิงอุมาพร   คงปลอด         กรรมการ

  เด็กหญิงนราวดี  วรรณภพ           กรรมการ

  เด็กชายศรชัย  ชาวพม่า              กรรมการ

  เด็กหญิงกนิษา  คล้ายวิเศษ        กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:34:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศุภวรรณ นาควงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสิริศักดิ์ นฤบาล

 • นายวัฒนา ณ ชำนาญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,429
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 528042 อีเมล์: M_suppawan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนา ณ ชำนาญ โทรศัพท์: 087-5902270 อีเมล์: wattana_9206@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]