โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ

  2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  จัดการปฎิรูปการเรียนรู้

  4.  พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  5.  ส่งเสริมการพัฒนาครู

  6.  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

  7.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  8.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:34:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศุภวรรณ นาควงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวัฒนา ณ ชำนาญ

 • นายทรงวุฒิ มากมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,429
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 528042 อีเมล์: M_suppawan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนา ณ ชำนาญ โทรศัพท์: 087-5902270 อีเมล์: wattana_9206@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]